Abortmotståndet växer oväntat och starkt i USA

Obama besökte under söndagen en av USA:s kändaste institutioner med starkt abortmotstånd, det katolska universitetet Notre Dame. Protesterna var livliga utanför. En del visade även sitt missnöje med att han blivit inbjuden under det tal han höll som en del av skolans examensdag.

Många svenskar tror att man i USA tidigare varit starka abortmotståndare för att under senare år gå i motsatt riktning. Så är det inte. Det har under lång tid varit mycket jämnt. Pro-choice anhängarna har fått stöd av en knapp majoritet av amerikanerna under senaste åren som du kan se i grafiken nedan för att nu lite oväntat verka befinna sig i minoritet. I en ny undersökning av Gallup som publicerades i fredags uppger 51 % av amerikanerna att de är pro-life mot 42 % som är pro-choice. För bara ett år sedan var situationen den omvända.

Hur kan det komma sig? Hur har amerikanarna trots att man valt fram en ny president som är pro-choice svängt åt andra hållet?

Än finns inte några tydliga svar på den frågan, men Gallup uppger att fler republikanska väljare under det senaste året blivit pro-life. Kanske har den intensiva presidentvalskampanjen påverkat? Frågan stod inte i centrum under valrörelsen men förekom så klart ändå med stories tex kring Palins gravida dotter. Även Romneys flip-flop i frågan fick stort utrymme under republikanernas primärval.

[tags]usa, abort[/tags]