Ålder avgör valet

McCain kan bli den äldsta någonsin att väljas till presidentposten med sina 72 år. Obama skulle vara 47 år om han blir president 2009.

Tittar man på väljarnas ålder och deras preferenser blir det tydligt att åldern har stor betydelse för hur man kommer att rösta i höst. Yngre stödjer Obama och äldre McCain visar en ny undersökning av Gallup tydligt.

[tags]usa, presidentvalet, barack obama, john mccain, ålder[/tags]