Ändringar i konstitutionen

Libertarianer och Tea Party anhängare med Ron Paul i spetsen har länge framstått som konstitutionens främsta förespråkare. Under senare tid har det dock framgått att republikanerna och kanske speciellt sonen Rand Paul märkligt nog vill ändra en hel del i konstitutionen.

En lång lista på ändringar presenteras i den här videon cirka 4 minuter in. Men se hela videon för en förklaring av hur svårt det är att ändra konstitutionen i verkligheten.