Antal röster eller antal vunna delegater avgörande?

obamaclinton.jpg
Än är det inte avgjort på långa vägar vem som kommer gå segrande ur demokraternas oväntat sega nomineringsprocess. Men det finns några saker som man kan säga med stor säkerhet redan nu. Och utifrån dessa fakta kan vi reda ut hur vinnaren kommer att utses.

1. Obama kommer att vinna flest pledged delegates (dvs delegater som vunnits genom val).
Det råder inte längre någon tvekan om att Obama kommer att vinna med minst 50 delegater och troligtvis med över 100 (exklusive superdelegater).

2. Ingen av kandidaterna kommer nå 2025 delegater som krävs för att bli nominerad enbart utifrån vunna delegater.
Obama och Clinton tvingas förlita sig på nära 800 superdelegater som kan bestämma själva hur de vill rösta.

3. Antal vunna röster totalt kommer att ha stor betydelse för utgången.
Eftersom valen hålls på lite olika sätt i olika stater är det inte helt lätt att räkna ut totalt antal röster, men Obama leder i nuläget enligt RCP med 700,000 röster. Den siffran inkluderar dock inte caucusvalen i Iowa, Nevada, Washington och Maine eftersom de inte har rapporterat antal röster. Obama vann alla dessa stater utom Nevada som Clinton vann knappt. Siffran inkluderar inte heller de ifrågasatta valen i Florida och Michigan som nu antagligen kommer att göras om. Obamas kampanj hävdar att man leder med nästan 1 miljon röster inklusive caucus (men exklusive Florida och Michigan). När jag räknar efter får jag det till cirka 830,000 röster i nuläget. Inkluderar man Florida så hamnar man på 520,000 rösters försprång för Obama. I Michigan stod Obama inte på valsedeln.

4. För att Clinton ska vinna nomineringen krävs nu att hon vinner flest antal röster.
Vinner hon varken flest antal vunna delegater eller totalt antal röster blir det i praktiken omöjligt för superdelegaterna att gå emot folkets vilja. Hon har en viss chans att vinna flest antal röster eftersom hon är stark i folkrika Pennsylvania och Florida (om det blir omval).

5. Florida och Michigan verkar vara på väg mot omval och troligtvis då poströstning eftersom det är billigaste alternativet.
Fortfarande återstår dock en del knutar att lösa. Obamakampanjen pekar tex på säkerhetsproblem med poströstning, men de kommer säkert om än motvilligt tvingas acceptera omval.

Ett annat problem är vem som ska stå för notan och ett ytterligare problem att lösa är vilket straff staterna ska få för att de medvetet brutit mot reglerna. Blir staterna utan någon form av straff lär kaoset fortsätta om fyra år igen. Det orkar nog ingen med.

6. Clintons argument för att vinna går ut på att hon vunnit de flesta stora stater som demokraterna måste vinna i november.
Det argumentet är av viss vikt när det gäller att övertyga superdelegater, men trumfar knappast de tre viktigaste kriterierna: vunna delegater, vunna röster och opinionsmätningar mot McCain. Clintons argument har också flera brister som Obamas kampanj försökt göra media uppmärksamma på, tex:

To turn the Clinton argument around, more than 55% of her popular vote total and nearly half of her pledged delegates have come in just five states. In four of them, polls show that Obama would be a stronger general election candidate against McCain than Clinton. In the fifth, Texas, Clinton admitted that she didn’t expect it to be “in the general election calculation. (Memo från Obamas kampanj 12 mars, 2008)

7. En intressant situation riskerar uppstå om Obama vinner flest delegater, medan Clinton vinner flest antal röster totalt.
Vem ska superdelegaterna välja då? Obamas kampanj kommer föra fram argument om att han har bättre opinionssiffror mot McCain. Clinton kommer föra fram att hon vunnit flest stora och för demokraterna viktiga stater.

8. En annan intressant situation kan uppstå om det blir väldigt jämnt i antal röster totalt.
Det kan till och med bli så att beroende på hur man räknar totalt vunna röster så vinner de båda två flest röster.

Håll kalkylatorn nära till hands…

[tags]usa, barack obama, hillary clinton, superdelegater, demokraterna[/tags] intressant.se dn