AstraZeneca försöker stoppa Obamas sjukvårdsreformer

astrabrennan
David Brennan är AstraZenecas högsta chef och även chef över den grupp av big pharma som försöker påverka Obamas sjukvårdsreformer i Washington

Genom lobbyverksamhet i Washington försöker AstraZeneca påverka Obamas sjukvårdsreformer. Utåt säger man sig stöda Obamas reformer, men man motarbetar aktivt en del av reformen – public option. Det är den statliga sjukvårdsförsäkring som i ett första skede ska erbjudas oförsäkrade amerikaner om reformerna blir verklighet.

David Brennan, företagets CEO är också big pharmas chef för den grupp som försöker påverka Obamas reformer:

“You want to be for something, not against it, and we are for healthcare reform in America,” says Brennan, summing up his approach. “We are just not in favour of a government-run, price-controlled healthcare system, but that’s not what’s being suggested.” (Times)

Företaget har sitt huvudkontor i Storbritannien. Där har man ju ett ännu mer statligt sjukvårdssystem än det som AstraZeneca försöker motsätta sig i USA. Det är osäkert vad han exakt menar med sista meningen ovan. Det är delvis vad som föreslås och det är vad AstraZeneca spenderar stora summor på att bekämpa i Washington.

Idag presenterade representanthuset sitt förslag som man kommer debattera nästa vecka. AstraZeneca rapporterar idag ökad vinst.

Hur påverkar reformerna AstraZeneca?

“We don’t know yet,” he says. It’s not clear what will be pushed through this winter.

Legislation may include a clampdown on drug pricing, but its effect will depend on what type of products you sell, says Brennan. It may take years to work through. Public insurance will also provide a raft of new consumers. The impact on Astra Zeneca, which takes 46% of revenues from America, may be small.

Yet pharmaceutical companies have already been accused of ramping up prices in America to maximise profit before any measures are taken. Not Astra Zeneca, says Brennan. “We have a price rise once a year and we haven’t changed it as a result of possible healthcare legislation.”

And others? “I see some people taking increases more than once a year, but I wouldn’t say it’s extraordinary or because of healthcare reform.”

[tags]usa, astrazeneca, barack obama, sjukvård[/tags] SvD