Bernie Sanders går framåt i flera nya opinionsmätningar

Sanders leder i en ny undersökning i Iowa som röstar först av alla delstater. Undersökningen av ARG visar en ledning på 3 procentenheter (47-44). Tidigare undersökningar har visat på en ledning för Hillary Clinton på nära 10 procentenheter.

Dessutom har Sanders gått framåt nationellt i en ny undersökning av IBD/Tipp. Ledningen för Clinton är nu nere i bara 4 procentenheter nationellt enligt denna undersökning (43-39). Ledningen har varit betydligt större i tidigare undersökningar, runt 15 procentenheter.

Enskilda undersökningar som dessa är egentligen inte så intressanta, men sammantaget verkar det finnas viss anledning till oro för Clintonkampanjen.

Kan Bernie Sanders återfå det positiva momentum han hade i somras men senare tappade? Sanders behöver en vinst i antingen Iowa eller New Hampshire för att inte kampanjen ska vara över om mindre än en månad. Hillary Clinton behöver rimligen också en vinst i någon av dessa delstater, men anses ha en starkare position i sydstaterna, i större delstater och en större kampanjkassa att fortsätta även vid motgångar.