Blyga Trumpsupportrar?

Det spekulerades redan innan valet om det fanns några ”shy voters”, alltså väljare som inte vågade uppge i opinionsundersökningar att de tänkte rösta på en kandidat. I första hand var tanken att det gällde Trumpväljare som inte vågade uppge att de sympatiserade med honom. Det angavs som en anledning till att Trump skulle få fler röster än opinionsmätningarna visade och därmed ha chans att vinna valet.

Trump vann ju presidentvalet och därmed aktualiserades frågan igen om dessa ”shy voters” kan förklara opinionsmätningarnas missar. Det råder fortfarande delade meningar om det.

Politico har intervjuat några av de som spådde ett bättre valresultat för Trump, både opinionsinstitut och valanalytiker. Och en av dessa lutar åt att det fanns blyga Trumpsupportrar. Dessa ska ha upptäckts redan under primärvalen och det ska röra sig främst om kvinnor. Republikanska opinionsinstitutet Trafalgar Groups Robert Cahaly förklarar hur de upptäckte dessa väljare.

In the 11 battle ground states, and 3 non-battleground, there was a significant drop-off between the ballot test question [which candidate you support] and the neighbors’ question [which candidate you believe most of your neighbors support]. The neighbors question result showed a similar result in each state: Hillary dropped [relative to the ballot test question] and Trump comes up across every demographic, every geography. Hillary’s drop was between 3 and 11 percent while Trump’s increase was between 3 and 7 percent. This pattern existed everywhere from Pennsylvania to Nevada to Utah to Georgia, and it was a constant.

De upptäckte också en stor skillnad mellan telefonintervjuer och formulär via internet. Det senare upplevs av respondenten som mer anonymt och ledde till fler Trumpröster. Eftersom väljaren inte intervjuas via telefon när den lägger sin röst, utan gör det helt anonymt är internetformulär en situation som mer liknar verkligheten och därmed ger bättre resultat.

FiveThirtyEights Harry Enten håller inte med om att det skulle finnas några blyga Trumpväljare, åtminstone inte så många att de hade någon inverkan på opinionsmätningarna. Hans bästa argument för det är följande:

So if the theory is right, we would have expected to see Trump outperform his polls the most in places where he is least popular — and where the stigma against admitting support for Trump would presumably be greatest. But actual election results indicate that the opposite happened: Trump outperformed his polls by the greatest margin in red states, where he was quite popular.

Enten poängterar också att vanliga republikanska kandidater till senaten som Rubio också hade lägre opinionssiffror än valresultatet, vilket inte talar för att missar i undersökningarna skulle bero på blyga supportrar.

Det kommer antagligen dröja några veckor eller månader innan mer noggranna undersökningar av valresultatet gjorts som kan ge en klarare bild av om det fanns blyga Trumpsupportrar i någon betydande omfattning. Eller om det finns någon bättre förklaring till opinionsundersökningarnas missar.