Borde inte den som får flest röster totalt i USA vinna istället?

Det är många som tycker att den som får flest röster i valet borde utses till president. Nu funkar det ju som vi alla vet inte riktigt så i dag i USA. Det är trots allt osannolikt att valet i år slutar med en vinnare av elektorsrösterna och en annan vinnare i antal röster totalt.

Valets vinnare baseras på antal elektorsröster. Det gör att flera delstater får oproportionerlig uppmärksamhet (Ohio, Iowa, New Hampshire, Colorado) medan andra större delstater med fler invånare mer eller mindre ignoreras (Kalifornien, Texas, New York).

En väljare som bor i Cleveland blir helt enkelt mer värd än den som bor i San Antonio. På valdagen stod tre flygplan från presidentkampanjerna parkerade på tarmacen i Cleveland, Ohio för att Ryan, Romney och Biden alla var i stan samtidigt. Det är något knasigt här inser ju de flesta.

Det pågår dock initiativ till att förändra detta. National Popular Vote är det främsta av dessa. Den utgår ifrån att delstaterna själva introducerar och godkänner lagen. Delstaterna förbinder sig då att dess elektorer röstar på den som fått flest röster totalt. Lagen aktiveras automatiskt i dessa delstater när tillräckligt många delstater är med på noterna.

I dagsläget ”kontrollerar” man tillsammans 132 elektorsröster. Det krävs som du säkert förstår 270 för att man ska få majoritet och ändra sättet på vilket en president i USA väljs. Som du också förstår är det främst delstater som i dag inte får så mycket uppmärksamhet i presidentvalen som pushar för det här lagförslaget.

Förutom att enskilda väljare i vågmästarstater får väldigt mycket mer makt i presidentvalet innebär det också att styrande i Washington gärna ger extra medel till dessa stater för att vinna fördelar i val. Det är ju inte heller så lyckat och rättvist mot andra delstater.