Clinton i stor ledning

Efter den senaste veckans turbulens för Obama har Clinton tagit en tydlig ledning i Gallups senaste opinionsundersökning. Hur Obamas tal påverkat situationen är ännu för tidigt att säga eftersom intervjuerna till största del gjordes innan talet.

Gallup
Clinton 49, Obama 42

Rasmussen visar fortfarande på ledning för Obama:
Obama 47, Clinton 42

Uppdatering:
En ny undersökning från CBS News visar att Clinton knappar in på Obama:
Obama 46, Clinton 43

[tags]usa, barack obama, hillary clinton[/tags] dn