Clinton kan förlora valet pga två elektorers revolt

I delstaten Washington pågår något som kan få avgörande betydelse för valutgången. Clinton väntas vinna delstaten stort, men de elektorsröster hon därmed skulle vinna (12 stycken) representeras bland annat av två personer som säger sig vägra lägga elektorsrösterna på henne. Det riskerar skapa ordentligt med kaos om presidentvalet blir jämnt.

Clinton behöver 270 elektorsröster för att bli president. Om dessa två män tänker rösta på andra kandidater, krävs att hon vinner ytterligare 2 elektorsröster.

“I hope it comes down to a swing vote and it’s me,” he said. “Good. She ain’t getting it. Maybe it’ll wake this country up.”

Antagligen skulle dessa två utsättas för öronbedövande press att lägga sina röster så som delstaten röstat. Om de står fast vid sin position kan möjligtvis två republikanska elektorer på andra håll i USA välja att inte lägga sin röst på Trump för att de inte ska få avgöra valet. Men det är högst osäkert om det finns personer som är villiga att göra det.

Båda dessa män är Bernie-anhängare. Robert Satiacum och Bret Chiafalo är beredda på att ta böter som delstaten skulle utfärda (1000 dollar, cirka 9000 kr). Vem de skulle lägga sin röst på istället är inte helt klart, men möjligtvis Jill Stein? Deras proteströst ska också ses som en protest mot själva systemet med elektorsröster.