Columbus Day byter namn i USA efter protester från ursprungsbefolkning

Tax Day March i Los Angeles, 2017. Foto: Molly Adams

Columbus Day firas den 9 oktober som en nationell helgdag i USA (och även i andra länder) för att minnas Christopher Columbus ankomst till Amerika. Men under senare år har kritiken tilltagit så pass att Los Angeles nu beslutat att byta namn på dagen till ”Indigenous Peoples Day” (ursprungsbefolkningens dag).

The Los Angeles City Council voted Wednesday to eliminate Columbus Day from the city calendar, siding with activists who view the explorer as a symbol of genocide for native peoples in North America and elsewhere.

Columbus nådde Amerika den 12 oktober 1492. Han trodde först att han lyckats med målet att nå fram till Indien, vilket ledde till att ursprungsbefolkningen benämndes indianer.

Seattle och Denver är andra städer som redan tagit samma beslut som LA.