Därför har Romney hamnat på efterkälken

En inte helt ovanlig uppfattning bland konservativa om varför Romney ligger under ser ut ungefär så här:

Obama, aided by the media, has largely convinced voters that voting against Obama is tantamount to going back to the bad old days of George W. Bush. (Jennifer Rubin)

Om vi försöker reda ut detta genom att först backa bandet till tiden för republikanernas konvent. Ett genomgripande tema då från Romneykampanjen var frågan ”Har du det bättre idag än för fyra år sedan?”. Obamas kampanjfolk tvekade först och ville inte svara, vilket gav frågan extra uppmärksamhet i media innan man gjorde en kovändning och besvarade den med ett ja. När demokraternas konvent några dagar senare rullade igång svarade man med eftertryck ja på frågan.

Hur genomtänkt var det från republikanernas sida att försöka hävda att det var bättre för fyra år sedan, dvs under Bush och den ekonomiska kollapsen hösten 2008? Med lite distans känns det som att det var början på Romneys motgångar. Man borde lämnat 2008 bakom sig och istället fokuserat på vad Obama misslyckats med och som är impopulärt bland väljarna. Och ännu viktigare – förklara hur framtiden kommer bli ljusare med Romney vid rodret.

Obamakampanjen var redan från början fokuserad på framtiden med en ny slogan; forward. Även för Obama är det riskfyllt att göra frågan har du det bättre idag än för fyra år sedan? till ett tema, vilket man inte heller gjort.

Så, nej det var inte ”Obama, aided by the media” som främst insisterade på att ta upp Bush och den ekonomiska krisen 2008 som en kontrast till läget idag. Det var faktiskt Romneys kampanj som pushade denna fråga ihärdigast. Ett tag i alla fall – tills det sjönk in att väljarna inte höll med.