De obetydliga ”swing vote”-väljarna

Swing voters

Swing voters – partipolitiskt oberoende vågmästare – anses spela en stor roll i årets valrörelse. Men definitionen av vilka som kan anses tillhöra denna kategori förändras hela tiden. (Exempelvis är de flesta av alla som på 80-talet kallades för ”Reagan-demokrater” numera antingen avlidna eller delar av den republikanska basen.) Nya strömmar av invandrare gör också att olika demografimått hela tiden måste omarbetas. (En nyligen framlagd sammanställning av politiska demografiförändringar i USA kan läsas här (fil i pdf-format).

I den nyutkomna antologin The Swing Voter in American Politics skriver amerikanska forskare om hur begreppet swing voters kan förklaras, samt hur andelen väljare som agerar vågmästare har förändrats under de senaste åren. James Campbells kapitel kan läsas på här (fil i pdf-format). Enligt Campbell har andelen ”swing voters” (oberoende väljare som varit möjliga för båda partier att vinna i ett förestående val) hela tiden minskat och ligger i dag på mellan 10-22 procent av valmanskåren. Samtidigt noterar Campbell att swing voters sällan spelar någon avgörande roll i amerikansk politik! Campbells underlag är naturligtvis särskilt intressant med tanke på att två av årets presidentkandidater (Obama och McCain) har varit framgångsrika i kategorin icke partitrogna väljare.

Publicerat av

Joakim

Joakim Nilsson är frilansjournalist och forskar om USA:s politiska valkampanjer. Han driver den oberoende skrivarverkstaden Policy of Truth Productions.