Debattens vinnare

I Oxford, Mississippi avslutades precis debatten mellan McCain och Obama. Med Obama i ledning inför debatten var pressen på McCain att vända skutan. Det var också på McCains hemmaplan, utrikespolitiken som debatten till stor del fokuserade även om ekonomin och lite annat också betades av.

McCains hot om att inte dyka upp på debatten syftade som jag skrev tidigare mest till att försöka sänka förväntningarna. Obama tycks dock ha gynnats mest av lägre förväntningar. Uppgiften för honom var endast att hålla jämna steg med den äldre och den på utrikespolitikens område mer erfarne krigshjälten. Att överträffa förväntningar är vad debatterna går ut på till stor del. Notera Palins debatt nästa vecka mot Biden tex där Palin har riktigt låga förväntningar på sig.

Jag såg debatten här i San Francicso på en bar längs en av många starkt sluttande gator i centrum. Det var i just den här baren ganska ointresserade gäster. Bara en handfull följde debatten på tv-apparaterna med fokuserad blick. Det är en lite surrealistisk känsla att befinna sig i USA som svensk och inse att man är mer intresserad av valet än de flesta runt omkring en.

McCain gick på offensiven direkt. Han tittade knappt på sin motståndare. Obama valde istället att hålla sig lugn och slogs inte för hårt för att få sista ordet. Det kan ha varit en vinnande strategi. Problemet för McCain var också att demokraterna timmarna innan debatten gått till attack mot hans temperament. Nu låg han och balanserade mellan att vara tuff och kunnig ledare i vissa stunder och nästan framstå som en sur gammal gubbe i andra. Det är så klart farligt.

Land efter land betades av. Irak stod i centrum, men även Afghanistan, Pakistan och Ryssland gav exempel på intressanta skillnader i åsikter. För den som följt det senaste årets politiska debatt i USA fanns få överraskningar. McCain slog sig för bröstet för framgångarna med ”the surge”. Obama var istället stolt över att han motsatte sig Irakkriget i en tid då det var politiskt svårt att göra det. McCain vann poäng på att håna Obama som naiv för att han ville möta Irans president Ahmadinejad. Obama snubblade till.

Tack vare sin offensiva taktik låg McCain steget före och Obama tvingades ofta försvara sig utan att ha tid att gå till någon motattack. Normalt brukar den som går till attack gå vinnande ur debatter. Var det så ikväll också?

Första opinionsundersökningarna efter debatten visar på att Obama segrat (se siffrorna längre ner). Förklaringen står antagligen att finna i att Obama hade lägre förväntningar på sig och att han gjorde ett lugnt och stabilt intryck. I debatterna mot Hillary i våras led Obama ofta av alldeles för långrandiga svar och ganska bleka debattinsatser. Nu höll han sig mer kortfattat och det funkade bättre.

CNN
Who did the best job in the debate?
Barack Obama 51
John McCain 38

Who would better handle Iraq?
Barack Obama 52
John McCain 47

Who would better handle the economy?
Barack Obama 58
John McCain 37

CBS

Thirty-nine percent of uncommitted voters who watched the debate tonight thought Barack Obama was the winner. Twenty-four percent thought John McCain won. Thirty-seven percent saw it as a draw.

Forty-six percent of uncommitted voters said their opinion of Obama got better tonight. Thirty-two percent said their opinion of McCain got better.

Sixty-six percent of uncommitted voters think Obama would make the right decisions about the economy. Forty-two percent think McCain would.

Forty-eight percent of these voters think Obama would make the right decisions about Iraq. Fifty-six percent think McCain would.

[tags]usa, presidentvalet, barack obama, john mccain, usa-valet[/tags]