Delegatläget inför tisdagens viktiga val i Florida, Ohio mfl delstater

Det börjar närma sig ett avgörande på båda sidor i presidentvalet. På tisdag den 15 mars avgörs ett flertal stora delstater. Florida, Illinois, Missouri, North Carolina och Ohio röstar. Totalt ska 691 delegater fördelas på demokraternas sida och 377 på republikanernas sida.

Tvingas Kasich och Rubio hoppa av om de inte når vinst i sina hemstater? Antagligen. Kasich verkar vara närmare seger i Ohio än Rubio i Florida.

Men varken Trump eller Clinton har möjlighet säkra en majoritet av primärvalens delegater redan på tisdag. Därmed går primärvalen vidare om inte konkurrenterna erkänner sig besegrade, vilket ingen väntar sig ska ske efter tisdagens val.

Demokraterna ska fördela 4051 delegater totalt under primärvalen (och nomineringsmötena). Över hälften (2026) krävs för vinst. Det finns också sk superdelegater, se förklaring längst ner på sidan för valresultat.

image (7)

Republikanerna ska fördela 2472 delegater. Över hälften (1237) krävs för vinst.

image (8)

Av grafiken är det lätt att få intrycket att Trump och Clinton har lång väg kvar till vinst. Problemet för utmanarna (främst Sanders och Cruz) är så klart att varken Clinton eller Trump kommer få 0 delegater med sig från resterande val. För Sanders krävs att han vinner en bit över 60 % av återstående delegater i kommande val för att han ska vinna nomineringen. Något som utan en större skandal för Clinton ser i det närmaste omöjligt ut.

Men det har ju hänt en hel del oväntade saker under valen så här långt, så det är kanske säkrast att vi inte utnämner henne till segrare innan det är helt klart.

Sanders har bäst möjlighet att vinna Missouri. Florida väntas gå till Clinton med stor marginal, liksom North Carolina. Clinton kommer sammantaget utöka sin ledning i vunna delegater till runt 300 när tisdagens val är avslutade. Sanders kampanj argumenterar för att valen i fortsättningen kommer se bättre ut för honom eftersom sydstaterna då är avklarade.

För Trump gäller det att nå en majoritet av delegaterna innan primärvalen är avslutade. Annars riskerar han få det tufft på kongressen där många delegater är kopplade till etablissemanget.

För gänget bakom #NeverTrump krävs det att Rubio+Kasich+Cruz förhindrar att Trump når majoritet av delegaterna under primärvalen. Det blir svårt, men vinner Kasich Ohio ser det betydligt ljusare ut.

Se också vilka kandidater som ligger bäst till i alla delstater som röstar under tisdagen den 15 mars enligt Google Trender, vilket inför tidigare primärval gett goda indikeringar om vem som vinner.