Fem delstater röstar om att legalisera marijuana

legalisering-av-marijuana-1

Det är sedan tidigare lagligt att inneha marijuana för personligt bruk i Colorado, Washington, Oregon, Alaska och i Washington DC (grönt på kartan). I samband med presidentvalet den 8 november håller flera andra delstater omröstning i frågan (gult på kartan). Flest ögon är riktade mot Kalifornien som med stor sannolikhet röstar för Prop 64, som skulle göra det lagligt att inneha 1 ounce (28 gram) för personligt bruk. Om förslaget vinner blir det också lagligt att odla 6 stycken plantor. För delstatens ekonomi skulle det innebära stora inkomster eftersom 15 % skatt ska tas ut på försäljning (och dessutom moms). Maine, Arizona, Nevada och Massachusetts röstar med snarlika förslag.

Skulle dessa delstater rösta för förslagen väntas många delstater följa efter och vi kan få se stora förändringar i synen på marijuana i USA.

I ett flertal delstater är det redan tillåtet med marijuana för medicinskt bruk. Många delstater har dessutom låga straff för innehav. Medan andra som tex Florida och Georgia har väldigt stränga straff för innehav med upp till 5 års fängelse. I Florida kommer väljarna i år ta ställning till om marijuana för medicinskt bruk ska vara tillåtet. 2014 förlorade ett liknande förslag med endast 2 %-enheter.

Federala lagar är dock fortfarande strikta och tillåter inte innehav av marijuana. USA Today berättar mer i detta klipp:

Marijuana will remain a Schedule 1 substance under the Controlled Substances Act. Substances in Schedule 1 are determined by the Food and Drug Administration to have no medical use. States that allow marijuana for medical use or legalize recreational use remain in defiance of federal law.

Federala myndigheter med justitieministeriet och DEA (Drug Enforcement Administration) i spetsen har möjlighet att ingripa.

Although the federal law trumps the state laws, the DEA has not taken aggressive action in states that have opted to legalize medical marijuana or small amounts of marijuana for recreational use. The Justice Department reserved its right to challenge state laws if public health or safety problems emerge or if the states fail to enact strict regulations to control marijuana use and sale.

”War on drugs” fortsätter antagligen, även efter ytterligare några förluster på valdagen.