Första vallokalsundersökningarna

Från Fox News visar att… Clinton ser ut att få en bra valdag.

Vermont
Unga, låginkomsttagare föredrar Obama. Han har tidigare spåtts vinna denna delstat. (Vallokalerna stänger först i denna delstat klockan 01.00 svensk tid)

Texas
McCain leder bland oberoende väljare.
Evangeliska kristna: Splittrat mellan McCain och Huckabee

Clinton leder bland latinoväljare. 64 % mot 35 %,
Yngre latinos väljer Obama
African-Americans: Obama 83%, Clinton 16%
Väljare som bestämt sig 3 sista dagarna: Clinton
Kvinnor: Clinton 54 %, Obama 46%
Obama leder bland oberoende väljare.
Best to beat republican: Obama
Inspirerande: Obama
Bäst detaljerade planer: Clinton

Rhode Island
Clinton leder bland kvinnor. Hon har tidigare spåtts vinna denna delstat.

Ohio
Clinton leder bland fackanslutna.
Väljare under 30 år: Obama 65%, Clinton 34%
Väljare över 60 år: Clinton 67%, Obama 31%
Obama får mindre än hälften av vita väljares röster.
Bäst att slå McCain: Obama
Inspirerande: Obama
Bäst detaljerade planer: Clinton
Fackanslutna Clinton 56 %, Obama 43 %

Six in 10 Democratic voters in Ohio called the economy their top issue, and 8 in 10 said trade eliminates more job than it creates.

AP rapporterar att oberoende väljare utgör en stor del av väljarkåren. En av fem i Ohio och en av fyra i Texas bland demokraterna, en tredjedel i Rhode Island och fyra av tio i Vermont.

[tags]usa, usa-valet, barack obama, hillary clinton, mike huckabee, john mccain, texas, ohio[/tags]