• SB

    Det är lätt att ha en jämn svada utan minsta tveksamhet och låta vederhäftig när man har en teleprompter framför sig med färdigskrivna argument. Svårare utan.