Franken vann

Franken har utropat sig själv till segrare efter att den segdragna omräkningen gått mot sitt slut i Minnesotas senatsval. Coleman väntas stämma.

The state Canvassing Board certified the recount, with Al Franken ahead by 225 votes, but Norm Coleman said it plans a legal challenge. In a brief appearance, Franken said he is ”proud to stand before you as your next senator.” StarTribune

Mer finns att läsa på CNN.

[tags]usa, presidentvalet, senaten, al franken, norm coleman, minnesota[/tags]

 • Komikern Franken har gjort ironi till sitt huvudämne. Och aldrig har väl ironin varit större än nu. Efter George W Bushs valseger i Florida 2000 var Franken en av de mest hetlevrade kritikerna av den omräkning och det förfarande som gjorde att Bush till slut fick elektorsrösterna. Nu vinner han sin senatorsplats på samma sätt! Ridå!

 • John

  Joakim Nilsson >> I Florida 2000 avbröts omräkningen av högsta domstolen för att de tyckte att de olika sätten att sköta omräkningen i olika delar av staten stred mot principen om att varje röst skulle räknas lika och för att de bedömde att det inte fanns tid att organisera en bättre omräkning.
  Istället certifierades resultatet av omräkningen så långt den hade kommit vilket innebar mycket större osäkerhet än resultatet av en fullständig omräkning och på intet sätt innebar att varje röst räknades lika.
  Omräkningen av senatorsvalet i Minnesota 2008 visar snarare på det motsatta sättet att hantera ett mycket jämt valresultat. Trots starkt tryck från alla möjliga håll har man här låtit omräkningen ta den tid som krävs för att så noggrannt som möjligt räkna alla röster, låtit både sidor komma till tals genom hela processen och försökt minimera antalet oklarheter.
  Jag vill inte påstå att Frankens seger är solklar eller odiskutabel, det scenariot hade troligen varit omöjligt att uppnå med tanke på hur jämt valet var, men sättet som omräkningen utfördes på ger honom betydligt mer legitimitet än George W Bush hade efter sitt första val.

  Sammanfattningsvis:
  Vad just Franken har sagt vet jag inte men genrellt har ju kritiken i Florida 2000 inte varit mot att man räknade om rösterna utan mot att högsta domstolen avbröt omräkningen. Så har det lyckligtvis inte gått till i Minnesota 2008.

 • John: Nej, här har du faktiskt fel. USA:s högsta domstol avbröt inte omräkningen i Florida. Den fastslog däremot principen om att delstaternas valräkningslagar ska gälla (delvis relaterad till 14 tillägget i konstitutionen), och att man inte kan förändra rösträkningsproceduren under arbetets gång. (Se en beskrivning av utslaget i wiki-referensen nedan.) Högsta domstolen upprätthåll därmed den princip som nu har gjort det möjligt för Al Franken att utnyttja vallagarna i sin egen delstat (Minnesota) för att driva på en omräkning, som uppenbarligen varit till hans fördel.
  Franken, och flera andra ”humorister” anklade år 2000 Bush för att ha ”stulit” valet i Florida. Det är mot den bakgrunden spännande att se att Franken inte har några betänkligheter när det gäller att för egen del använda sig av samma lagrum som gav Bush valsegern år 2000. Jag är inte säker, men jag tror att det heter ”hypocrisy” på engelska…

  http://en.wikipedia.org/wiki/Bush_v._Gore#The_Court.27s_decision

 • John

  Du får nog förklara noggrannare vad du menar med att högsta domstolens utslag handlade om att upprätthålla delstaternas valräkningslagar för jag hittar inte något om det i wikipedia-artikeln du hänvisar till.
  Jag tycker där står, ungefär som jag skrev, att man ansåg att avsaknaden av en tillräckligt specific standard för hur röstserna skulle räknas i hela delstaten stred mot ”Equal Protection Clause”.
  Huruvida detta var lagteknitskt korrekt eller ej låter jag vara osagt men det är ju ganska löjeväckande eftersom röster i i princip alla val i USA räknas på olika sätt från county till county. Omräkningen innebar alltså knappast någon försämring i detta avseende.

  Men låt oss anta att du har rätt vad gäller det lagtekniska. Jag vill se om jag förstår ditt resonemang:
  Högsta domstolen säger att Floridas vallagar ska gälla. Franken protesterar mot att domstolen i praktiken avgjorde valet. Därför måste han vara emot alla vallagar i alla delstater. Nu visar han sin dubbelmoral genom att ta fördel av att vallagarna följs i Minnesota. ???

  Ursäkta om det var lite sarkastiskt där men jag förstår verkligen inte var du ser likheter mellan hur de två valen avgjordes.

  Sen är jag lite nyfiken på hur du menar att Franken ”utnyttjar” vallagarna och ”driver på” omräkningen. Både Franken och Coleman har väl försökt få omröstningen att göras på ett sätt som skulle gynna dem men det är ju inte dom som håller i omräkningen.

 • John: Jag hade ingenting att invända mot din sarkasm. Sarkasmer är oftast nödvändiga när man diskuterar politik, och i fråga om det löjeväckande i en del amerikanska rösträkningsprocedurer håller jag helt med dig.

  Högsta domstolens utslag från år 2000 sa två saker:
  1) Med siffrorna 7-2 slog man fast att en omräkning enbart i vissa valdistrikt skulle vara grundlagsvidrig, eftersom ett sådant förfarande stred mot 14:e tillägget i konstitutionen.
  2) Det kanske viktigaste utslaget i HD var att man (med en 5-4 majoritet) upprätthöll principen att Floridas vallagar inte får förändras under arbetets gång – dvs man får inte ha ytterligare omräkningar efter den 12 december, som var den fastlagda deadline som Florida sedan tidigare hade bestämt.

  Sammantaget kan man säga att den bärande princip som HD använder för att rättfärdiga sitt beslut är att den federala staten inte får kräva av delstaterna att dessa förändrar eller manipulerar sina röstsystem, inte ens när det handlar om ett federalt val. Delstaternas röstprocedurer är heliga och ska inte ifrågasättas från federalt håll. Detta utslag tolkade många demokrater i USA som att HD hade ”stoppat” omräkningen i Florida, eller låtit Bush ”stjäla” valet. En mer nykter tolkning är naturligtvis att inse faktum – HD stog upp för principen om delstaternas suveränitet när det gäller utmejslande av vallagar. Att många demokrater, Franken inräknad, hade svårt att förlika sig med detta – andades en smula ”dålig förlorar”-känsla.
  Min kritik av Franken är att han alltså nu i år, efter valet i Minnesota, så uppenbart har bytt spår och lovprisar delstatens rätt att fullfölja omräkningar enligt de vallagar som råder. Om han hade varit lite stringent hade han naturligtvis erkänt att det var precis denna princip som HD slog fast med rösterna 5-4 i fallet Bush mot Gore.