General stöder krigsmotståndare

General Wesley Clark gav igår sitt offentliga stöd till Ned Lamont och attackerar samtidigt Lamonts motståndare Lieberman för att hela tiden ha ställt sig bakom Bushs Irak-policy.

“We’re not winning the war on terror. George Bush says stay the course; how can you stay the course when you’re in a ditch? Joe Lieberman — he’s been a part of that ditch. The truth is, he didn’t exactly control the steering wheel, but he was sort of supporting the elbow of the guy who drove us into the ditch.”
General Wesley Clark (NYT)

Clark ställde upp som presidentkandidat 2004 för Demokraterna men lyckades inte vinna något primärval. Nu verkar det bli allt tydligare att han är intresserad av att ställa upp 2008 igen om förutsättningarna finns.

2004 fick man känslan av att Kerry till stor del bars fram under primärvalet pga att han skulle vara svår att attackera för Bush på det militära området. Kerry var ju trots allt en hedrad Vietnamveteran och hade röstat för Irak-kriget. Inför primärvalen ledde läkaren och guvernör Howard Dean stort pga sitt motstånd till Irak-kriget. Vill demokraterna 2008 gå i liknande spår och välja en general som sin presidentkandidat? Ja, varför inte. Men Wesley Clark känns ändå inte som en vinnare i nuläget. Han har svårt med att övertygande argumentera för sin sak i media och har inte lyckats skaffa sig någon större profil i andra frågor än Irak-kriget.

[tags]usa, presidentval, lieberman[/tags]