Goda nyheter för John McCain

Under presidentvalet 2008 skapades ett meme av demokrater kring nyhetsbevakningen. Allt som hände tyckte man bevakades i media med slutklämmen ”det här är goda nyheter för McCain”.

“This is excellent news for…”– A phrase born during the 2008 Presidential election, used by McCain supporters and media hacks such as Mark Halperin (that may be redundant), where every piece of news was considered to be good news for John McCain. The best example of this sort of counter-intuitive nonsense was Halperin, to the disbelief of the rest of the ABC Sunday morning panel, insisting that the fact that McCain could not count the number of houses he owned was actually good news for John McCain and a horrible gaffe for Obama. And no, this is not a joke- he actually said that. (Balloon Juice)

Nu är det 2012, men en del demokrater misstänker att McCain inte riktigt kommit över förlusten för fyra år sedan. Han har hamnat i blåsväder senaste dagarna efter en presskonferens tillsammans med Graham och Kelly Ayotte (senator från New Hampshire och kanske Liebermans ersättare i The Three Amigos?). På den var han starkt kritisk till att USA:s FN-ambassadör Susan Rice spritt felaktig information om Benghazi i ett antal intervjuer direkt efter attacken. Hon hade mer pekat på ett spontant missnöje pga en YouTube-film, medan det senare visade sig ligga terrorister bakom. Än så länge finns inget övertygande bevis för att hon (eller Vita Huset) medvetet försökt vilseleda.

Obama försvarade henne i starka ordalag när han höll presskonferens kort efter McCains presskonferens. Han ansåg att det var märkligt att rikta kritiken mot henne när hon inte var ansvarig för något under Benghazi-attacken och uppmanade kritiker att gå efter honom istället. Något som ju blir svårt för McCain att göra med tanke på att Obama just vunnit omval.

McCain framförde dessutom klagomål under sin presskonferens på att Vita Huset inte gett honom tillräcklig information om vad som hänt. Han ville skapa en kommité för att undersöka vad som gått fel. Antagligen för att själv kunna leda den och spela huvudrollen. Det hade dock redan tidigare tillsatts två sådana kommitéer, vilket han var väl medveten om.

Men vad som visat sig mest besvärligt för John McCain var att det ungefär samtidigt som han höll sin presskonferens pågick ett informationsmöte om Benghazi dit McCain var inbjuden, men alltså inte var med på. När det uppdagades och CNN konfronterade honom med detta, blev han mycket irriterad och skyllde på krock i kalendern.

När Petraeus vittnat klarnade bilden ytterligare utan någon större skandal i sikte. Direkt efteråt framträdde McCain igen och gjorde ett kort uttalande där han inte yppade någon kritik mot varken Vita Huset, Obama eller Rice – däremot mot säkerhetstjänstens informationsbrister. Han ser något skakad ut och det är inte utan att man får intrycket av att han är medveten om att hans rykte fått ta stryk senaste dagarna.

Goda nyheter för John McCain?

Man kan anta att Susan Rice nu är Obamas förstahandsval till posten som utrikesminister efter Hillary Clinton avgår. Och att Rice antagligen inte kommer möta riktigt så hårt motstånd vid en utfrågning som man antog bara för någon dag sedan.