Herman Cain kvar i ledning

Nu har det kommit några opinionsmätningar som åtminstone delvis är gjorda efter det att nyheten om Cains sexskandal briserade. Han håller sig kvar i täten tillsammans med Romney samtidigt som en fjärde kvinna nu träder fram med anklagelser riktade mot Cain.

Alla förväntar sig att Cain ska dala från toppen precis som Perry och Bachmann redan gjort tidigare i kampanjen. Men frågan är om inte Cain kan hålla sig kvar ett tag till.

Vart skulle Cains väljare gå till om han skulle falla? Perry har ju i det närmaste gjort sig oönskad pga lite för mycket hjärta i invandringsfrågan, tveksamma debattinsatser och utflippade tal. Gingrich har obemärkt parkerat som trea nu i ett flertal undersökningar. Mycket tack vare stabila debattinsatser. Men ingen tror väl att han ska kunna utmana Romney?

USA Today / Gallup
Cain 21
Romney 21
Gingrich 12
Perry 11
Paul 8
Bachmann 3
Santorum 1
Huntsman 2

ABC News / Washington Post (pdf)
Romney 25
Cain 23
Perry 14
Gingrich 12
Paul 9
Bachmann 4
Santorum 1
Huntsman 1