Hillary Clinton har mest cash

Clinton
Hillary Clinton leder den så viktiga penningaligan bland demokraterna enligt CNN. Siffrorna gäller hur mycket pengar kampanjerna redovisat att de hade på fickan (eller förhoppningsvis på ett lite säkrare ställe) i slutet av år 2006.

Sen. Clinton (New York): $11 million (Sen. cmte. only)
Sen. Dodd (Connecticut): $4,925,913.07 (Sen. cmte. only)
Sen. Biden (Delaware): $3,598,479 (Sen. cmte. only)
Sen. Obama (Illinois): $516,553.08 (Sen. cmte. only)
Vilsack (Iowa): $395,962.86 (Pres. cmte. only)
Rep. Kucinich (Ohio): $42,963.39 (Pres. and House cmtes.)

Bland republikanerna ser det ut så här:

Giuliani
Giuliani (New York): $1,014,531.62 (Pres. cmte. only;
Sen. cmte. info unavailable as of Thursday afternoon)
Sen. McCain (Arizona): $492,487.30 (Pres., Sen. cmtes.)
Rep. Tancredo (Colorado): $189,092.12 (House cmte. only)
Rep. Hunter (California): $53,379.37 (House cmte. only)
Sen. Brownback (Kansas): $41,758.84 (Sen. cmte. only)
Romney (Massachusetts): $20,159.89 (Sen. cmte. only)
Thompson (Wisconsin) $500.00 (Pres. cmte only)

För att hålla igång en seriös presidentvalskampanj fram tills primärvalen om ett år krävs minst 20 miljoner dollar i kassan. För att vinna sitt partis nominering, krävs säkert betydligt mer. Och för att bli president krävs det säkert miljardbelopp räknat i svenska kronor.

John Edwards är inte längre senator så han behöver inte redovisa detta för 2006. Han skapade sin presidentvalskommité först efter nyår. Med tanke på hur välbeställd han är efter sin framgångsrika karriär som försvarsadvokat lär han inte tillhöra de fattigaste kandidaterna direkt.

Nyligen attackerades Edwards av högerinriktade media i USA (Fox News och Drudge Report) för att ha ett gigantiskt hus, samtidigt som han försöker hjälpa fattiga i New Orleans med husbyggande. Varför det skulle vara suspekt framgår dock inte.

intressant

[tags]usa, hillary clinton, rudy giuliani, presidentvalet i usa[/tags]