Hög amerikansk befälhavare i Irak hoppar av

Efter motsättningar mellan befälhavaren Fallon och Bush om ett eventuellt Irankrig avgår nu Fallon. Han ansåg att militären inte skulle mäkta med ett krig till just nu. Generalen Petreaus och Fallon har också varit i luven på varandra.

Adm. William Fallon has resigned as chief of U.S. forces in the Middle East and Central Asia after more than a year in the post, citing what he called inaccurate news reports that put him at odds with the Bush administration over Iran. (CNN)

[tags]usa, william fallon, irakkriget[/tags]