Huckabee i ny ledning nationellt

Mike HuckabeeGiuliani har sett sitt stöd falla dramatiskt senaste veckan medan Huckabee gått framåt starkt. Det är inte som tidigare bara i Iowa Huckabee tagit över kommandot. Idag visar en ny undersökning från Rasmussen att Huckabee nu faktiskt delar ledningen med Giuliani nationellt. Båda har 18 % stöd bland republikanska väljare. Det var helt otänkbart bara för en vecka sedan då Giuliani ledde med 10 %. McCain ligger på 14 %, Thompson 13 % och Romney 12 %. Väldigt jämnt alltså.

På demokraternas sida verkar Clinton främst ha tappat väljare till Edwards som nu lite oväntat och under radarn verkar gå framåt nationellt. Clinton får 35%, Obama 23% och Edwards 17%. Edwards är bara 6 % efter Obama alltså trots att debatten numera nästan uteslutande handlar om Obama eller Clinton. Ett varningens finger är på sin plats även om det kanske bara är tillfälligt.

Huckabee är fd baptistpastor och guvernör från delstaten Arkansas. Både han och Bill Clinton kommer från staden Hope. Huckabee har tagit över ledningen i Iowa knappt före Romney. Många republikanska väljare ser ett problem med att han höjde en del skatter som guvernör. Konkurrenterna inriktar sina attacker mot Huckabee på hans skattepolitik som anses vara för nära demokraterna. Arkansas röstar normalt sett för demokraterna och Huckabee tvingades anpassa sig därefter, precis som Giuliani i liberala New York och Romney i minst lika liberala Massachusetts.

[tags]usa, mike huckabee, rudy giuliani, hillary clinton, barack obama, john edwards, john mccain, fred thompson, mitt romney[/tags] intressant.se