Inget omval i Michigan heller

Tiden rinner ut för att komma överens om ett omval i Michigan. Det ser inte ut att bli något, främst för att de som stöder Obama i statens styre motsätter sig det. Obamas kampanj måste godkänna förslaget om ett omval för att det ska bli något. Frågan måste avgöras innan torsdag. Clinton jobbar nu intensivt för att få till stånd ett omval.

Om det inte blir något val är det troligt att statens delegater kommer att splittas på hälften mellan Clinton och Obama. Superdelegaterna kommer dock sannolikt få hela röster. Bland statens superdelegater har Clinton det största stödet.

Sedan tidigare har det varit klart att det inte blir något omval i Florida. Michigan och Florida förlorade sin rätt att skicka delegater till demokraternas partikonvent i Denver eftersom de valde att lägga sina val tidigare än de hade tillåtelse att göra. Bara omval eller en kompromiss kan ändra på det.

[tags]usa, michigan[/tags]