Jennifer Aniston stöder Obama

ObamaPå en gala anordnad av Steven Spielberg i Hollywood för att samla in pengar för Barack Obamas presidentkandidatur fanns idel kändisar. Över 9 miljoner svenska kronor samlades in.

Jennifer Aniston, Eddie Murhpy, Morgan Freeman, Ben Stiller, Dixie Chicks och Jackson Brown var några av kändisarna som närvarade.

Hillary Clinton kommer fixa en liknande gala snart i Hollywood. Republikanska kandidater samlar också in pengar i Hollywood, men filmkändisar brukar i stor utsträckning skänka pengar till liberala kandidater.

[tags]usa, hollywood, barack obama, steven spielberg, jennifer aniston[/tags]