Kaliforniens väg till fattig bananrepublik

Vad händer egentligen med delstaten där Silicon Valley och Hollywood finns? Ekonomin verkar vara i fritt fall för Kalifornien, samtidigt som politikerna stått paralyserade inför utvecklingen under många år.

Ska fångarna släppas fria för att lätta på statens kostnader? Ska man höja skatterna? Legalisera marijuana så att man kan få in skatter och minska relaterad brottslighet? Eller bara vänta ut stormen?

Vänsterdebattören och nobelpristagaren Paul Krugman anser att Kalifornien är på väg att bli en bananrepublik. Anledningen till att det blivit så är enligt honom en 30 år gammal proposition som gjort det svårt att höja skatter i tex krislägen. Förslag om skattehöjningar kräver nämligen 2/3 majoritet till skillnad från andra förslag. Som om inte skattehöjningar är svåra att få igenom ändå i USA.

Krugman pekar också på att man förlitat sig för mycket på inkomstskatter i Kalifornien och för lite på fastighetsskatter till skillnad från andra delstater. I svåra tider med många avskedanden har det varit problematiskt och skatteintäkterna har minskat i snabb takt.

Är Kaliforniens kris tillfällig och orsakad av den globala krisen eller delvis självförvållad? Någon som har en annan förklaring till delstatens ekonomiska bekymmer?

[tags]usa, kalifornien[/tags]