Kan Bernie fortsätta ända till konventet?

Bernies kampanj anser att nomineringen inte är avgjord (vilket den inte är) och att Clinton inte kommer nå en majoritet av delegaterna innan konventet (mer tveksamt argument). Nu försöker hans kampanjstrateger argumentera för att Clinton inte kommer nå 2383 bundna delegater under valen, vilket är hälften av det totala antalet delegater som kommer rösta på konventet.

Weaver stressed that it’s highly unlikely either candidate will garner 2,383 pledged delegates to win the nomination. Superdelegates “don’t count until they vote, and they don’t vote until we get to the convention,” Weaver argued. “So when we arrive at the convention, it will be an open convention, likely with neither candidate having a majority of pledged delegates. So I think it’ll be an interesting Democratic convention.” (Politico)

2383 delegater inkluderar superdelegaterna. Om hon vinner över hälften av delegaterna som är bundna och går att vinna under valen har hon vunnit nomineringen. Det råder väldigt lite tvekan om det. Och då gäller antalet som Clinton måste nå i bundna delegater 2026. Det kan bli svårt nog, men med största sannolikhet lyckas hon med det. Däremot är det mer tveksamt om hon lyckas nå 2383 bundna delegater för att vara helt 100 % säker inför konventet. Med det är som sagt ett mer ihåligt argument som Bernies kampanj lyfter. Clinton har stort stöd bland superdelegaterna, som till stor del tillhör demokratiska partiets etablissemang.