Kommer ranked-choised-voiting införas i USA?

Eftersom många väljare i USA är missnöjda med de två huvudkandidaterna och övriga inte ges mycket mediautrymme höjs röster för att införa ranked-choised-voting. Det innebär att du som väljare får rangordna alternativen på valsedeln. I Maine i år finns ett sådant initiativ som väljarna kan rösta på. ”Question 5” i Maine föreslår införande av RCV.

If no candidate exceeds 50 percent of first-choice votes, the last place candidate is eliminated and his or her votes are distributed according to second choices. The process is repeated until one candidate gets more than 50 percent of the vote. (FiveThirtyEight)

Risken är att väljare uppfattar det som mer komplicerat och det finns undersökningar som tyder på lägre valdeltagande vid rangordnade val.

I Australien och på ett fåtal andra ställen runt om i världen tillämpas någon variant av ranked-choised-voting.