• Jonas Karlsson

    Varför ser man aldrig sådant här i Sverige? Jan Björklund skulle väl inte vara helt fel i en sådan här annons.