McCain har vunnit Vermont, Texas, Ohio och Rhode Island

Som väntat har John McCain vunnit Rhode Island, Texas, Ohio och Vermont. Han har därmed vunnit tillräckligt många delegater för att säkra nomineringen. Den magiska gränsen är 1191 delegater.

[tags]usa, usa-valet, john mccain, vermont, texas, ohio, rhode island[/tags]