• Torgny Jansson

    Hoppas inte detta är sant. Jag ser McCain som en god och ärlig människa. För mig handlar valet i första hand om idéer, där goda idéer konfronteras med mindre bra och de bättre tankarna överlever medan de andra förpassas till historiens gravkammare. Två idéer jag tänker på är om hot utifrån och nationell säkerhet endast skall bemötas militärt, eller i första hand genom samarbete och konfliktlösning, samt om den nuvarande symbiosen mellan politiker och storföretag i Washington är av godo eller om den korrumperar nationen så att denna symbios måste försvinna.
    Är det som NY Times sant så visar det sig att McCain inte förmått leva upp till sina ideal, vilket jag anser vara en förutsättning för varje politiker, och i synnerhet en president.