Mer Colombia-trubbel för Clinton

Nyligen avgick Hillary Clintons främsta kampanjstrateg Mark Penn för att ha varit på ett möte med Colombianska regeringsrepresentanter. Penn hade anlitats av Colombia som lobbyist för att arbeta för ett genomförande av ett frihandelsavtal. Frihandelsavtalet med Colombia har kritiserats av fackföreningar. Bush försöker få det godkänt i kongressen.

Nu visar det sig att maken Bill Clinton så sent som 2005 aktivt arbetade för ett frihandelsavtal med Colombia.

Hillary Clinton har motsatt sig avtalet. Hennes trovärdighet står nu på spel pga Mark Penns och Bill Clintons agerande.

[tags]usa, hillary clinton, bill clinton, mark penn, colombia[/tags]