Minimilön och Living Wage i USA

Om du hängt med på USAval.se så har du säkert noterat mitt intresse för kartor som illustrerar socioekonomiska aspekter av den amerikanska verkligheten. Här en snygg interaktiv karta på vilken minimilön amerikaner har i olika delar av landet i förhållande till prisnivån just där. Går det att leva på minimilönen?

I USA har det varit viss uppmärksamhet senaste tiden kring begreppet ”Living Wage” – en lön man kan leva på och ”minimilön” som ju inte finns i Sverige. Bland annat har Bernie Sanders pushat för att alla ska ha en lön som går att leva på. På många håll i USA är minimilönen så låg att ensamstående föräldrar tvingas jobba två eller tre jobb för att ändå knappt klara av hyra, mat och övriga utgifter.

The Living Wage Map

living-wage-map