Obama går ur Trinity United Church

”I have to say–this is one I did not see coming,” said Obama. He said it has been months since he has been at the church, on Chicago’s South Side. ”I did not anticipate my fairly conventional Christian faith being subjected to such…scrutiny.

Obama sent a letter to the church with his resignation on Sunday; Obama called the press conference after the letter leaked to veteran Chicago journalist Monroe Anderson, a contributor to Ebony and Jet. Otherwise, Obama said, he would have not made his resignation known at this time.

”My faith is not contingent on the particular church I belong to and I do not believe that I am going through a religious test,” he said.

Chicago Sun-Times

  • Det här måste vara något slags rekord i att säga två saker samtidigt – att göra en ”pudel” och samtidigt försöka framtona som om man aldrig någonsin tagit tillbaka något.

    Å ena sidan går han ur en kyrka som på det hela taget måste anses vara allt annat än ”conventional” i USA, samtidigt påstår han att han inte har utsatts för ett ”religiöst test”. Om detta inte handlar om amerikanska väljares attityder till hans religiösa bakgrund – vad är det då? Det här kommer att kunna se mycket illa ut för honom i framtiden – han riskerar att framstå som en opportunist, som gick med i en radikal, svart kyrka endast för att kunna dra nytta av de kontakter detta gav honom i den lokala valkretsen.