Obama överger ”public option”

Det verkar nu allt mindre troligt att en ”public option” kommer att ingå i sjukvårdsreformen. En sk public option är en statlig sjukvårdsförsäkring som man skulle kunna välja om man föredrog den före privata sjukvårdsförsäkringar. Progressiva krafter i kongressen har förespråkat public option medan konservativa demokrater, sk Blue Dogs har pushat för kooperativa alternativ utan vinstintresse.

Hälso- och sjukvårdsministern Kathleen Sebelius har nämligen under söndagen sagt:

Obama still believes there should be choice and competition in the health insurance market — but that a public option is not the essential element. (AP)

Kooperativen som först förespråkades av demokraten senator Kent Conrad ser nu därför ut att få ny vind i seglen. Redan har några republikaner signalerat att de kan tänka sig att rösta för ett förslag utan public option. Frågan är hur progressiva kongressledamoter och bloggare tar denna motgång. Kommer man vända sig mot Obama? Eller vika sig?

Uppdatering:
Administrationen har tagit tillbaka en del av det uttalande Sebelius gjorde. Kanske vill man bara testa om någon republikan nu mjuknar och vill få media att ställa frågor till dessa – om de kan stöda en reform utan public option.

[tags]usa, barack obama, sjukvård[/tags] Hatstämning vid debatt: dn, Obama attackerar försäkringsbolag: dn, svd