Obama populärast i ny opinionsundersökning

Obama
En ny opinionsundersökning av Zogby där kandidater ställs mot varandra visar att Barack Obama är populärast. Han skulle vinna mot alla republikanernas presidentkandidater.

Obama holds a three-point edge over Arizona senator John McCain, a six-point lead over former New York City mayor Rudy Giuliani, and a 17-point advantage over both former Massachusetts governor Mitt Romney and actor and former Tennessee senator Fred Thompson.

Däremot har Obama fortfarande mindre stöd än Clinton bland demokraternas väljare. Clintons problem är att hon inte är lika populär som Obama bland oberoende väljare och republikaner. Det gör att hon bara vinner mot Romney och Thompson, men inte mot Giuliani och McCain. John Edwards vinner inte heller mot McCain och Giuliani. Richardson vinner bara mot Romney.

Många demokrater vill utse den som har bäst chans att vinna det slutliga presidentvalet. Därför kan det bli ett tungt argument för många demokrater att rösta på Obama i primärvalen. Men siffrorna kan ju ändra sig tills dess.

[tags]usa, barack obama, hillary clinton, rudy giuliani, john mccain, mitt romney, fred thompson[/tags] intressant.se