Obama valde Sonia

Sonia Sotomayor är Obamas val till the Supreme Court, det meddelades precis. Godkänns hon blir hon den tredje kvinnan av 111 domare som tjänstgjort där och den första (ev andra beroende hur man räknar) latino-amerikanen.

John McCain kommenterade nomineringen så här:

”I congratulate Judge Sonia Sotomayer on her nomination by the President to be an Associate Justice on the United States Supreme Court. I look forward to examining her record thoroughly during the Senate confirmation process.”

Bland republikaner i övrigt har dock kritiken redan varit hård.