Obama vann i Guam – större marginal än 2008

På det lilla öriket Guam får man rösta i presidentvalet, men man har inte tilldelats några elektorsröster. Däremot är man genom partiernas primärval representerade med delegater på konventen.

Så här gick det i år på Guam som redan röstat och räknat klart för flera timmar sedan:

The results: Obama 23,067 (72.39%); Romney 8,443 (26.49%); Johnson 357 (1.12%).

För fyra år sedan nådde Obama bara 62 % av rösterna mot McCains 37 %.