Obama vann Supreme Courts beslut om sjukvårdsreformerna

Sjukvårdsreformerna fortsätter i USA tack vare ett 5-4 beslut i Supreme Court idag. Det kom något oväntat. Avgörande röst blev Roberts som många trodde skulle rösta med konservativa domarna. Kennedy skrev den avvikande åsikten för de 4 domare som motsatte sig beslutet. Dessa skulle ha raderat hela reformen om de nått majoritet framgår av det Kennedy skriver.

Än så länge återstår dock flera hot mot reformerna. Tex råder oklarhet kring om federala myndigheter kan tvinga stater som inte vill delta genom att ta bort Medicare pengar. Och motståndet riskerar att tillta vilket kan försvåra Obamas omval enligt vissa bedömare. Jag har dock svårt att se att det skulle ha varit bättre för Obama om hans främsta reform som president slagits ner av domstolen. Presidentvalet kommer sannolikt handla om ekonomin i första hand och där har Obama en del problem som alla känner till.

Som vanligt är det American Bridge som har vassast kommentar till beslutet på Obamasidan med följande annons: