Obama vinner, visar svensk forskning

David Strömberg vid Stockholms universitet har genomfört probabilitetsberäkningar av samtliga valresultat från alla delstater mellan åren 1948-2004. (Här finns en förklaring av tillvägagångssättet.) Slutsatsen är att Obama nu har ökat sin sannolikhet för en valseger, med 6 procentenheter – från 79 till 85 procent!
Det förväntade valresultatet är 53 procent för Obama, 47 procent för McCain.

Strömbergs slutsatser bygger på en ”nerifrånochupp”-analys. Många andra analyser bygger på makroperspektiv (nationella trender nedbrutna på demografiska mått, där väljare från alla delstater slås samman). Inför mellanårsvalet blev diskussionen om vilken metod som var bäst (mikro vs makro) ett återkommande ämne i den vetenskapliga tidskriften PS – Policital Science and Politics.
Här är en förklaring till hur analyser av USA:s väljarbeteende kan skilja sig åt i makro- och mikroanalyser.

Läs mer om Obamas chanser att vinna på David Strömbergs hemsida.

Publicerat av

Joakim

Joakim Nilsson är frilansjournalist och forskar om USA:s politiska valkampanjer. Han driver den oberoende skrivarverkstaden Policy of Truth Productions.