• Torgny Jansson

    Jag tror att de senaste årens attityder i USA:s utrikespolitik (själviskhet och arrogans) har varit med och bidra till att skapa en konflikt med till exempel arabvärlden med terrorism och annat som följd. Denna video visar hur snabbt detta kan förändras med en president som själv har bott i ett muslimskt land (Indonesien), och som därför förstår och respekterar den muslimska världen och dess kultur.