Om Romney vinner alla just nu oavgjorda delstater slutar presidentvalet oavgjort 269 – 269

Det kan alltså hända att det blir helt oavgjort mellan Obama och Romney. Just nu leder Obama i RealClearPolitics översikt i elektorsröster. Men han når bara 269 när det krävs 270. Vinner Romney alla just nu oavgjorda delstater (Florida, Virginia, Iowa, Nevada, Colorado, North Carolina, Missouri) så blir det oavgjort 269 – 269. Det är kanske inte just nu så sannolikt att Romney verkligen vinner alla, men han har mycket goda möjligheter i främst Missouri och North Carolina. Med lite medvind i opinionen kan han vinna dessa andra delstater också. Exakt detta scenario nämnde jag i en artikel redan den 4 maj i år.

Vad händer om det blir oavgjort då?
Elektorerna kan ändra sig, men det är osannolikt när så mycket står på spel. Bortser vi från ett sådant extra drama så är det den nya kongressen som tillträder i januari 2013 som får ansvaret att avgöra presidentvalet. Representanthuset avgör vem som blir president och senaten vem som blir vicepresident. Fördel Romney alltså eftersom representanthuset sannolikt kommer styras av republikanerna även efter årsskiftet.