Opinionen i höststorm eller stiltje efter konventen?

Efter ett nätt uppsving för Romney i samband med republikanernas partikonvent som förde honom till dött lopp med Obama, ser det nu ut som om Obama tagit kommandot igen i opinionen. Detta efter ett framgångsrikt konvent där Clinton satte tonen och var den som mest effektivt framförde demokraternas budskap.

Romney har än så länge inte lyckats nå ledningen en enda gång i år i RealClearPolitic:s snitt av opinionsundersökningar. Att man som utmanare inte är i ledning efter egna partiets konvent är bekymmersamt. Ett konvent innebär ju i modern tid mer eller mindre att man får en infomercial i tv-bolagens sändningar, utan den konstanta kritiska granskning som annars sker. Når man inte ut då, får man svårt att göra det annars också.

Vilka möjligheter återstår för Romney att skaka om kampanjen och gå till ledning? Närmaste veckan utlovar republikanerna att slänga ut en ”bombmatta” av tv-annonser i ett flertal av valets jämnaste delstater med hjälp av 100 miljoner dollar. Här kommer republikanerna ha ett förkrossande övertag pga att man samlat in betydligt mer pengar. Lyckas man inte med dessa annonser (gissningsvis hårda attacker på Obama) återstår debatterna.

Även här har Romney en viss fördel. Obama är knappast dålig på debatter, men kom ihåg att Hillary Clinton lyckades vinna majoriteten av debatterna när det begav sig. McCain kan inte beskrivas som en lysande debattör men lyckades ändå till stor del hålla jämna steg med Obama. Romney må vara en medioker talare i jämförelse med Obama, men har däremot sitt starkaste kort i just debatterna. Dessa var enormt betydelsefulla under republikanernas primärval. Några kandidater föll hårt på tveksamma svar (Perry kom inte på det tredje departement han ville avskaffa, Pawlenty vågade inte gå till attack mot Romneycare när Romney stod bredvid honom). Andra kandidater gick till ledning pga starka debattinsatser (Gingrich, Romney). Romney är väl förberedd och framstår som säker och avslappnad. Däremot visas sämre sidor upp när den helt oväntade frågan dyker upp från ingenstans. Då kan han precis som många andra göra kostsamma misstag.

Obama har en tendens att framstå som lite för mycket av en professor med långa invecklade svar som inte är så slagkraftiga. Han var avsevärt bättre på debatter i slutet av kampanjen 2008 mot McCain om man jämför med hur det såg ut 2007 mot Clinton, Biden, Richardson och Edwards. Alla dessa debatter gav till slut färdighet. Men han kan falla tillbaka i gamla spår. Knapp fördel Romney alltså i debatterna.

Väntas någon ”October surprise” som kan hjälpa Romney? Ekonomin (eurokollaps?) och utrikespolitiken (Iran-Israel kris?) kan bjuda på tumult för Obama. Även om man inte kan vara säker så lär nog inte USA:s ekonomi bjuda på några större överraskningar. Nu återstår bara två arbetslöshetssiffror innan valdagen (den ena precis innan) och få väntar sig några betydande förändringar i den trend som redan finns. Arbetslösheten lär ligga kvar runt 8 % och ekonomin förbättras fortsatt lite för långsamt för att Obama ska känna sig säker på att bli omvald. Dessutom tar eventuella förbättringar i statistiken tid innan det känns av folket. Bill Clinton försökte sälja in just detta i sitt tal på konventet. Att amerikanerna ännu inte känner av förbättringarna som långsamt håller på att ske i ekonomin. Om det är ett argument som amerikanerna köper återstår att se den 6 november.