Orosmoln för Obama

Med en ledning på i snitt 5 % verkar allt gå som på räls för Obama, men det finns några orosmoln på himlen.

Senaste dagarna har McCain dragit fram 60-talsradikalen/terroristen Ayers och idag länkade kampanjen Obama även till ACORN-skandalen.

ACORN (Association of Community Organizations for Reform Now) är en organisation som försöker registrera nya väljare, främst bland låginkomsttagare. Problemet är att organisationen betalar sina ”anställda” efter hur många de registrerar. Frestelsen bland tex hemlösa som jobbar för ACORN kan då bli stor att skriva in ett fingerat namn. Det leder dock inte till att den ”personen” kan rösta om jag förstått saken rätt. Däremot skapar det problem i systemet och minskar trovärdigheten för organisationen. Obama har inte arbetat i organisationen, men har i ett fall jobbat för en organisation som senare samarbetat med ACORN. Han har också försvarat organisationen som advokat i Chicago. Mer detaljer kring detta lär dyka upp närmaste dagarna.

Faking a registration is easier than registering an actual voter and the pay is the same. The people who have been fraudently registered, however, will not vote. An ACORN contractor may have made off with $30 bucks for registering Donald Duck, but it’s more likely that someone on election day will vote for Donald Duck than that Mr. Duck will show up to vote himself. (cbs)

[tags]usa, presidentvalet, acorn, barack obama, john mccain, bill ayers[/tags]