Pelosi vill att Obama väljer Edwards

Nancy Pelosi (Speaker of the House) vill att Obama väljer Edwards till vicepresidentkandidat. Dock inte John Edwards utan Chet Edwards. Han är en tämligen okänd demokratisk kongressledamot och representerar Bushs hemdistrikt i Texas. Mer om Chet Edwards här.

[tags]usa, presidentvalet, chet edwards, barack obama, nancy pelosi[/tags]