Prediktionsmarknaderna om valets vinnare

Intrade känner nog många till, men det finns givetvis fler prediktionsmarknader och vadslagningsfirmor. Här en bild av vad några av dessa tror om kandidaternas chanser just nu.

Predictwise gör ett snitt av tre av de oftast citerade: prediktionsmarknaden Intrade, vadslagningsfirman Betfair och Iowa Electronic Markets som drivs av University of Iowa Henry B. Tippie College of Business faculty.