Presidentkandidat säger att han slår sin femåriga dotter

I amerikanska presidentval är det viktigare att framstå som tuff än något annat, åtminstone på republikanernas sida. Frågan är om Ted Cruz gick för långt när han sa följande:

“Was Secretary Clinton awake or asleep when four Americans were being murdered? We don’t know to this day. We do know Hillary told her daughter, Chelsea, well gosh, I knew it was a terrorist attack, while we were out telling the American people it wasn’t. You know, I’ll tell you, in my house, if my daughter Catherine, the 5-year-old, says something she knows to be false, she gets a spanking. Well, in America, the voters have a way of administering a spanking.”

Är det ok att stoltsera med att ge sin 5-åriga dotter smisk i ett republikanskt primärval år 2016?