Psykpatienter skickas tillbaka som soldater till Irak

Amerikanska soldater som skickats hem ifrån Irakkriget med diagnosen posttraumatisk stress (svår stressreaktion av traumatiska händelser) skickas nu tillbaka till Irak. Pentagon behöver fler soldater för att hålla uppe truppnivån. Alla som kan användas även om de sannolikt är fullständigt olämpliga skickas iväg.

Se reportaget här:

[tags]usa, irak, mellanöstern, krig, psykologi[/tags]